Jako główny inwestor, Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji,wystąpił tylko raz, na samym początku, o wydanie zgody na prowadzenie robót przy ul. Fabiana. W późniejszym czasie, mimo, iż prace niebezpiecznie zaczęły się przedłużać (kładziono asfalt), nikt tego nie zgłosił i nie wystąpił do ZDiK-u o przedłużenie pozwolenia. W związku z tym na inwestora nałożono stosowna karę.

W rzeczywistości za przekroczenie terminów inwestycji musieliby zapłacić mieszkańcy poszczególnych miejscowości wchodzących w skład WZWiK. Szef Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Stefanos Ewangielu uspokaja, że jeżeli nawet WZWiK zostanie ukarane 3,5 mln zł, to swoich praw będzie dochodzić u wykonawcy, bo to on się spóźnił z pracami.