Otrzymano bowiem potwierdzenie dofinansowania z Funduszu Spójności na kwotę 53 mln 439 tys. 570 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej". Łączny koszt projektu wynosi 62 mln 933 tys. 612 zł.