Sam problem związany z kanalizacją powstał latem 2005 r. Wtedy to mieszkańcy Osowej, których budynki znajdowały się w sąsiedztwie studni rozprężnej kanalizacji, odprowadzającej ścieki z Chwaszczyna do gdańskiego układu kanalizacyjnego, zaczęli się skarżyć na nieprzyjemne zapachy. W celu upewnienia się co do przyczyny powstawania fetoru, 13 lipca 2005 r. wyłączono z eksploatacji 5,5-kilometrowy kanał tłoczny Chwaszczyno - Osowa. Jako prawdopodobna przyczynę Trudno przyczynę powstawania nieprzyjemnego zapachu podano nadmierna fermentację nieczystości. Wylot przewodu tłocznego w studni rozprężnej, znajdujący się przy ul. Kielnieńskiej, został zabetonowany przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych. Od tamtej pory żadne ścieki z chwaszczyńskiej kanalizacji nie przedostawały się do gdańskiego układu sanitarnego a ścieki z Chwaszczyna były wywożone szambiarkami do punktu zlewnego.

W celu zwiększenia ilości ścieków płynących długim kolektorem, w kwietniu 2007 r. Rada Miejska w Żukowie uchwaliła nowy regulamin utrzymywania porządku. Obligował on wszystkie gospodarstwa domowe, leżące w sąsiedztwie kolektorów sanitarnych, do podłączenia się do zbiorowego układu kanalizacyjnego. Obecnie dzienna produkcja ścieków wzrosła do 180 m3.