Przedsięwzięcie zostało wsparte przez EkoFundusz dotacją równą 5,6 mln zł, co stanowiło połowę kosztów inwestycji. Środki te przeznaczono na roboty konstukcyjno-budowlane i instalacyjne obiektów oczyszczalni oraz zakup urządzeń.
Realizacja inwestycji posłuży również ochronie jezior lobeliowych, znajdujących się w sąsiedztwie skanalizowanych terenów.
Do tej pory działająca w Przyborzycach oczyszczalnia przyjmowała w ciągu doby ok. 2 781 m3 ścieków. Po jej rozbudowie przepustowość wzrosła do ok. 3 400 m3 ścieków w ciągu doby. W wyniku prac modernizacyjnych rozbudowano część mechaniczną, biologiczną i osadową. Poza tym oczyszczalnię wyposażono w aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę, umożliwiającą sterowanie pracą oczyszczalni w oparciu o rzeczywiste parametry procesowe.