Łącznie gminy w opolskiem otrzymają prawie 17 mln EUR zamiast wcześniej planowanych ponad 8 mln. Stało się tak dzięki przesunięciu części pieniędzy z naboru zaplanowanego na koniec tego roku oraz z puli na gospodarkę odpadami.

Zabieg taki, aby w regionie było więcej inwestycji ma sprzyjać temu, by nie rosło bezrobocie. Dodatkową przyczyną są starania województw o nagrody finansowe, które Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyzna tym, którzy najlepiej poradzą sobie z realizowaniem Regionalnych Programów Operacyjnych w 2009 i 2010 r. Najlepiej radzące sobie województwo może otrzymać nawet dodatkowe 100 mln EUR.

Wśród gmin, jakie otrzymają dotacje znalazły się: Kolonowskie, Olesno, Paczków, Dobrodzień, Lubsza, Murów, Branice, Niemodlin, Głubczyce, Ujazd, Izbicko i Praszka z Radłowem i Gorzowem Śląskim. Na liście rezerwowej znajduje się Wołczyn.

Koszt tych działań, które mają być realizowane w ciągu najbliższych dwóch lat szacuje się na blisko 100 mln zł.