Wykonane z czeskiego żeliwa sieci są w bardzo złym stanie a system mimo usuniętych kilku awarii jest nimi nadal zagrożony. Ostatnie kilka awarii miało miejsce pod ul. Nowrida. Latem wystąpiły tam trzy uszkodzenia a kolejne miało miejsce przed Bożym Narodzeniem. Kolejne usterki pojawiły się zaraz na początku tego roku.
Podjęto więc decyzję o kompleksowym remoncie tejże magistrali. Wymiana rur obejmie odcinek sieci od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II i wiaduktem do styku ul. Obrońców Lwowa i Tamy Kolejowej. Już prowadzone są prace przygotowawcze do remontu, polegające na opracowaniu dokumentacji.
Koszty związane z Inwestycją to około 250 tys. zł. Prace budowlane mają się rozpocząć w połowie roku.

W zakresie tegorocznych planów MPWiK w Lesznie znajduje się m.in. budowa nowego laboratorium, gdyż istniejące nie spełnia wszystkich standardów. Dzięki nowemu laboratorium możliwe będzie wykonywanie usług również na rzecz innych instytucji.
Zadanie to pochłonie około 4,5 mln zł.

Planuje się również modernizację stacji uzdatniania wody w Zaborowie ,jednak inwestycja ta ruszy najwcześniej w 2011 r.
Konieczna będzie też modernizacja kolektora sanitarnego biegnącego pod parkingiem wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, który również jest w bardzo złym stanie technicznym. Jest on jednak bardzo ważnym odcinkiem, gdyż odbiera ścieki z zachodniej części miasta. Na wymianę tego kolektora trzeba wcześniej pozyskać ponad 2 mld zł.