Na początku zmodernizowana zostanie sieć wodociągowo-kanalizacyjna, która pochodzi z lat 1926 - 1940 a ulokowana jest w centrum miasta.
MPWiK przewiduje też inne remonty i budowę nowych odcinków sieci, jak np. wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na obrzeżach Lublina. To przyczyni się znacznie do rozwoju zabudowy mieszkaniowej w Lublinie na terenach nieuzbrojonych. Planowana jest także budowa sieci odprowadzającej ścieki z rejonu Głuska.
MPWiK chce również część pieniędzy przeznaczyć na unowocześnienie posiadanej aparatury, co pozwoli monitorować stan rur.
Ponadto planuje się także kontynuację remontu oczyszczalni ścieków.