Podpisanie porozumień będzie równoznaczne z rozpoczęciem koniecznych prac. Od podpisania projektu, zdaniem Jacka Protasa, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, uzależnione jest być lub nie być Żuław. Harmonogram prac został ustalony do 2015 r. i obejmuje przebudowę m.in. wałów rzeki Elbląg od miasta do rzeki Babicy, systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg od rzeki Fiszewki, systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - Polder Nowe Pole - Zatorze oraz przebudowę wałów jeziora Drużno i rzeki Wąskiej. W planach istnieje także przebudowa stacji pomp Kławki, Majkowo, Nowe Pole, Fiszewka, Gajowiec, Dłużyna, Topolno, Złotnica, Stalewo, Kępniewo, Klepa, Jezioro.

Projekt obejmuje tereny dwóch województw, 10 powiatów, w tym dwa miasta na prawach powiatu (Gdańsk i Elbląg) oraz 16 gmin z terenu Żuław oraz 23 okoliczne gminy, w tym miasta Gdańsk i Elbląg. Koszt I etapu projektu szacuje się na 647 mln zł. Maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej może wynieść 85% wartości projektu, czyli 550 mln zł.

Partnerami projektu są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Urząd Miasta Elbląga, Urząd Miasta Gdańska, Powiat Gdański, Samorząd Województwa Pomorskiego razem z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego.

„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław” jest kluczowym projektem, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi na terenie Żuław Wiślanych. Bezpieczeństwo ma zapewnić wykonanie niezbędnych prac związanych z odbudową i modernizacją systemu powodziowego Żuław, w tym podniesienie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, sprawne funkcjonowanie systemu odwodnieniowego oraz utrzymanie odpowiedniej głębokości w nurcie Wisły, umożliwiającej pracę lodołamaczy wraz z odprowadzeniem wód wezbraniowych do Zatoki Gdańskiej.