Budowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się między innymi do poprawy ochrony wód Małej Panwi i Jeziora Turawskiego.