Firma Budimex-Dromex wykonała frezowanie nawierzchni i rozpoczęła prace nad nowym przebiegiem drogi na ul. Kolejowej. Na tym obszarze trwa również wycinka drzew. Ponadto, na ul. Królowej Jadwigi powstaje kanalizacja, sieć wodociągowa oraz nowe oświetlenie. Natomiast w rejonie ul. Pocztowej buduje się nowy wodociąg. Wykonano już frezowanie nawierzchni oraz wycięto drzewa.

W ramach IV etapu projektu: "Miasto Twarzą do Autostrady" zostanie wykonana modernizacja ul. Grunwaldzkiej, budowa rond na skrzyżowaniach z ul. Nowo-Kolejową i Królowej Jadwigi oraz ul. Pocztową, budowę ul. Nowo-Grunwaldzkiej oraz Nowo-Kolejowej, przebudowę fragmentów ul. Paderewskiego, Królowej Jadwigi, Pocztowej, przebudowę skrzyżowań z ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Matejki, Zieloną, Zacisze i Olszewskiego.

Projekt ma na celu dostosowanie ruchu w śródmieściu ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego, rowerzystów i komunikacji publicznej. W związku z tym, poszerzone zostaną chodniki oraz powstaną odcinki ścieżek rowerowych, które będą stanowiły zaczątek całego układu tras rowerowych rozprowadzających ruch do pozostałych osiedli.

Zbudowanie Trasy Śródmiejskiej pozwoli na przystosowanie ul. Grunwaldzkiej do ruchu dwukierunkowego - kierowcy otrzymają alternatywną drogę, którą będą mogli dostać się do centrum miasta. Zakończenie modernizacji ul. Grunwaldzkiej pozwoli na rozpoczęcie przebudowy płyty rynku w ramach projektu Rynek Od.Nowa.