Urząd Miejski dawno już czyni starania o dofinansowanie drugiego inwestycji tj. projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze". Chodzi tu o kwotę 310 mln zł, do której to kwoty miasto musiałoby dołożyć około 51 mln zł potrzebne na przebudowę układu komunikacyjnego.

W zakres drugiego etapu prac wchodzi techniczna i technologiczna kontynuacja realizowanego projektu. Po jego zakończeniu uporządkowania zostanie gospodarka ściekowa w Zabrzu i dostosowana do wymagań Unii Europejskiej.

Remontem objęte zostanie kanalizacja i sieć wodociągowa w Pawłowie, Zaborzu, na os. Borsig w Biskupicach i Piasek w Makoszowach. Wybudowana również zostanie kanalizacja deszczowa na ul. Lubuskiej oraz kanalizacja sanitarna na os. Wyzwolenia. Zmodernizowana będzie także oczyszczalnia ścieków "Śródmieście". Łącznie wybudowane lub przebudowane zostanie około 55 km kanalizacji deszczowej i około 31 km sieci wodociągowej.

Wykonane prace spowodują również konieczność odtworzenia i przebudowania ok. 350 tys. m2 dróg i chodników, które to działania powinny się zakończyć przed 2013 r.