Northwest Pipe Company jest wiodącym producentem ciśnieniowych rur stalowych o dużych średnicach dla infrastruktury wodnej w Ameryce Północnej. 
Siedziba firmy mieści się w Vancouver w stanie Washington, natomiast 10 fabryk rozmieszczonych jest zarówno w USA jak i Meksyku.