Thames Water wykonuje rocznie ponad pół miliona analiz jakości wody pitnej i składu wody opuszczajacej oczyszczalnie ścieków. Nowy spektrometr pomoże w dokładnej analizie wody pitnej dostarczanej do konsumentów w nawiązaniu do ścisłych regulacji obowiązujących w brytyjskim przemyśle wodnym.