Bez względu na decyzję KE pierwsze zadania w ramach projektu rozpoczną się w tym roku.
Przygotowania do realizacji kolektora ściekowego z Chodakowa do oczyszczalni ścieków w Trojanowie zostały już zakończone. Na realizację przedsięwzięcia potrzeba 12 mln zł, na co pieniądze przeznaczone zostaną z budżetu miasta, ZWiK-u i z obligacji komunalnych opiewających na kwotę 8 mln zł.
Sporządzono już w związku z budową dokumentację oraz jest pozwolenie na budowę. 3 mln zł zarezerwowano też na sporządzenie dokumentacji i infrastruktury niezbędnej do wyremontowania ul. Chopina, wzdłuż której ułożony będzie kolektor.

I etap projektu  pochłonie 180 mln zł, z czego 102,6 mln wyłoży Unia Europejska. Za te pieniądze powstanie kanalizacja w dzielnicach: Chodaków, Wypalenisko, Rozlazłów, Karwowo, w Centrum oraz rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków. W tym etapie powstanie 86 km sieci kanalizacyjnej dla ponad 11 tys. osób. Dostęp do kanalizacji sanitarnej będzie mieć 92% mieszkańców Sochaczewa (obecnie to 67%). Liczba osób korzystających z kanalizacji wzrośnie z 24,5 tys. w 2008 roku do 34,8 tys. w 2015 roku. W ramach projektu założono też rozbudowę oczyszczalni w Trojanowie, która docelowo ma przyjmować ścieki z całego miasta oraz budowę zbiornika buforowego.