"Łączna wartość wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniesie 24,8 mln euro, (obecnie ok. 101,8 mln zł), w tym dofinansowanie ze środków unijnych maksymalnie 85,5 mln zł" - czytamy na portalu www.wrpo.wielkopolskie.pl.

We wspólnym projekcie mają wziąć udział gminy:
Białośliwie - projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej za kwotę 6,8 mln zł,
Czarnków – modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji za 12,5 mln zł,
Krajenka – budowa sieci kanalizacyjnej za 21,8 mln zł,
Lubasz – rozbudowa sieci kanalizacyjnej za 15,2 mln zł,
Miasteczko Krajeńskie – rozbudowa sieci kanalizacyjnej za 17,8 mln zł,
Szamocin – budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami za 5,5 mln zł,
Ujście – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej za 9,5 mln zł,
Wyrzysk – rozbudowa sieci kanalizacyjnej za 9,6 mln zł,
Wysoka – rozbudowa kanalizacji za 3,1 mln zł.

Przygotowanie szczegółowej dokumentacji i zebranie ocen środowiskowych oraz pozwoleń zajmie kilka miesięcy. Prace będą prowadzone w latach 2010-2013. Na realizację projektu 85 mln zł zostanie przeznaczonych ze środków unijnych.