W zakresie modernizacji oczyszczalni zbudowane zostaną dwie zamknięte komory biologicznego oczyszczania, nowego systemu monitorowania i sterowania oraz zbudowany zostanie budynek obsługi.

Modernizacja przyczyni się do zwiększenia wydajności oczyszczalni a dwa zbiorniki pozwolą na konserwację bez konieczności przerw w pracy, co dotychczas nie było możliwe.

Łączny koszt obu inwestycji to 10,4 mln zł, z czego 7 mln zł pochłoną prace związane z modernizacją oczyszczalni a budowa kanalizacji - 3 mln zł. Z funduszy unijnych zostanie pokryta ponad połowa kosztów a resztę - gmina.