Wartość całego projektu wynosi 28,5 mln zł. Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie dobowej przepustowości oczyszczalni ścieków z obecnych 5000 m3 do 13,4 tys. m3.

Inwestycja gminy Rewal rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku przy wykorzystaniu 10 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Inwestycja gminy Rewal ma dotyczy budowy ponad 30 km sieci wodociągów i kanalizacji oraz 6 przepompowni. Wartość całego projektu obliczono na 15 mln zł. Dzięki jej realizacji w całej gminie będzie 100% dostęp do wodociągów i kanalizacji.