Pożyczka jest atrakcyjna - oprocentowanie jest stałe i wynosi 1 proc., a spłaty są rozłożone maksymalnie na 25 lat.
Pożyczka z NFOŚiGW oznacza, że inwestor, jakim jest spółka wodociągowa, nie będzie musiał emitować pięciokrotnie droższych obligacji.

Projekt wymiany systemu wodno-kanalizacyjnego w Olsztynie w wieloletnim planie inwestycyjnym oszacowano na 409 mln zł. Jak poinformował PAP prezes spółki wodociągowej w Olsztynie Wiesław Pancer, inwestycja obejmuje modernizację infrastruktury deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz budowę suszarni, spalarni osadów pościekowych oraz remont stacji uzdatniania, która dostarcza wodę do 1/3 mieszkańców Olsztyna.