Fundusze zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pobierowie. Łączna wartość projektu wynosi 28,5 mln zł. dzięki modernizacji znacznie zwiększy się dobowa przepustowość zbudowanej w 1993 r. oczyszczalni ścieków z obecnych 5000 m3 do 13,4 tys. m3.

Ponadto gmina ma otrzymać z POIiŚ prawie 12 mln zł na budowę ponad 30 km sieci wodociągów i kanalizacji i 6 przepompowni. Wartość całego projektu wynosi 15 mln zł.