Katowickie GPW jest największym producentem wody w Polsce. Pije ją ponad 3 mln mieszkańców, głównie z aglomeracji katowickiej. Dotychczas woda z GPW kosztowała 1,52 zł za metr sześcienny netto, co przekładało się średnio na ok. 4 zł u odbiorców końcowych, dla których ceny ustalają lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe, kupujące wodę od GPW.

Firma zaoferowała klientom trzy rodzaje cen: cenę na rok, dwa i trzy lata. W pierwszym wariancie stała cena metra sześciennego wody netto rośnie o blisko 16,5 proc., do 1,77 zł, w drugim o 18,4 proc. (do 1,80 zł), w trzecim o niespełna 20,4 proc. (do 1,83 zł).

Oprócz stałej ceny na określony czas, w taryfie znalazły się również tzw. ceny degresywne, gdzie podstawowa kwota jest taka sama (od 1,77 do 1,83 zł), ale każdy metr sześcienny wody zakupiony powyżej wielkości zużycia z poprzedniego miesiąca ma kosztować 1,56 zł, z możliwością negocjacji ceny w zależności od ilości dodatkowego zużycia.

Firma zapewnia, że dąży do ustabilizowania rynku wody w woj. śląskim; temu służyć ma przewidywalna polityka cenowa. Zarząd GPW postanowił, że w latach 2010-2011 woda ma drożeć rocznie maksymalnie o wysokość inflacji z poprzedniego roku, zwiększonej o 2 proc. Firma zaproponowała też klientom stałą, naliczaną miesięcznie opłatę za utrzymanie podłączeń do systemu wodociągowego GPW i obsługę urządzeń pomiarowych.

Przedstawiciele GPW podkreślają, że choć firma jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej i działa non-profit, kalkulując ceny musi dbać o pokrycie własnych kosztów utrzymania, eksploatacji, remontów itp. Do największych kosztów należy uzdatnianie wody - droższe w przypadku wody powierzchniowej, z jakiej w 80 proc. korzysta GPW, niż głębinowej.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów jest największym w kraju i jednym z większych w Europie przedsiębiorstw wodociągowych. Z jego ujęć pochodzi ok. 80 proc. wody zużywanej na rynku Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Firma sprzedaje wodę w ponad tysiącu punktach odbioru wody. Obsługuje ponad 3 mln mieszkańców.

Prawie 90 proc. sprzedawanej przez GPW wody trafia do odbiorców hurtowych (głównie lokalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji), a pozostała część przypada na przemysł, ale też gospodarstwa domowe, podłączone bezpośrednio do sieci magistralnej spółki. Większościowym właścicielem GPW jest samorząd woj. śląskiego.