Inwestycje w działania ekologiczne, których wymaga od nas Unia Europejska spowodują wzrost cen za wodę, ścieki i śmieci. Wyższe rachunki za wodę jeszcze w tym roku otrzymają m.in. mieszkańcy Gliwic, Katowic, Gdańska i Wrocławia. Wzrost cen jest bowiem niezbędny do sfinansowania koniecznych inwestycji.

Łącznie do 2012 r. ceny ceny usług komunalnych wzrosną co najmniej o 60%. Jeżeli nie spełnimy norm i UE nałoży na nas kary za zanieczyszczanie środowiska, ceny mogą wzrosnąć nawet o kilkaset procent.

Niezbędne inwestycje wodno-kanalizacyjne i w gospodarkę odpadami przekroczą 50 mld zł - czytamy w "Gazecie Prawnej". Funduszy unijnych wystarczy jedynie na pokrycie części wydatków.

Wymogi unijne są ostre, bowiem do 2015 r. w każdej miejscowości powyżej 2 tys. mieszkańców musi powstać oczyszczalnia ścieków i kanalizacja - trzeba wybudować lub zmodernizować 25 tys. km sieci kanalizacyjnych i prawie 950 oczyszczalni ścieków.

Ponadto, niewiele czasu pozostało na wybudowanie 9 spalarni odpadów i kilkudziesięciu obiektów do segregowania i kompostowania odpadów. Powstanie tego typu obiektów jest koniecznością, gdyż obecnie ponad 90% polskich śmieci ląduje na wysypiskach. Już w 2013 r. połowa odpadów musi być poddawana przetworzeniu.