Dwie pierwsze wspomniane spółki kontrolowane są przez Hydrobudowę Polska, a wszystkie należą do grupy kapitałowej PBG. Na tym etapie przetargu cena to właściwie jedyne kryterium decydujące o wyborze oferty, prawdopodobnie więc to właśnie z powyższymi firmami zostanie podpisana umowa na realizację inwestycji.

Kontrakt o wartości ćwierć miliarda złotych byłby niewątpliwym wzmocnieniem portfela zamówień Hydrobudowy Polska. O ile cała grupa PBG weszła w 2009 r. z umowami, których łączna wartość przekracza trzykrotność jej ubiegłorocznych przychodów, o tyle sama HB Polska (ze spółkami zależnymi) jest w znacznie mniej komfortowej sytuacji. Rozpoczynała ten rok z kontraktami opiewającymi na ponad 2,2 mld zł, z czego do realizacji w 2009 r. przypada niespełna 1,5 mld zł (w 2008 r. jej skonsolidowane przychody przekroczyły 1,2 mld zł). Do zapełnienia przyszłorocznego portfela zamówień sporo więc jeszcze brakuje.

Wspomniany przetarg nie jest jedynym, w którym uczestniczą spółki z grupy Hydrobudowy i który dotyczy instalacji przesyłowych do oczyszczalni Czajka. Do rozdania są jeszcze zlecenia na budowę „przejścia” pod Wisłą (szacuje się, że wartość prac przekroczy w tym przypadku grubo 100 mln euro) i wykonanie dwóch nitek kolektora ogólnospławnego.

Konkurencja w staraniach o te zamówienia zapewne nie będzie jednak mała. Można się spodziewać, że w kolejnych przetargach udział wezmą m.in. dwa pozostałe konsorcja, które uczestniczyły w pierwszym. Na czele jednego z nich stanęła Pol-Aqua (proponowała wykonanie zadania za 55,47 mln euro netto), a drugie stworzyły: Max Mogl, Wuwa Bau i Alpine Bau (oferta niemieckich firm to 67,16 mln euro) - czytamy w Parkiecie.