Plan ten, przyjęty przez rząd na początku grudnia zakłada, że do końca 2009 roku Polska wyda minimum 16,8 mld zł w ramach funduszy unijnych. W sumie do 2013 roku Polska ma do wykorzystania ponad 67 mld euro.
Bieńkowska zwróciła uwagę na dynamicznie rosnącą liczbę składanych wniosków i podpisywanych umów. Dotychczas zostało podpisanych 8,4 tys. umów na dofinansowanie inwestycji na kwotę 15,4 mld zł, w tym wkład z UE wynosi 11,4 mld zł. Minister przypomniała, że MRR opracowała antykryzysowy pakiet działań, który ma przyspieszyć absorpcję unijnych pieniędzy. Zaliczyła do nich m.in. możliwość otrzymania zaliczki dla wszystkich starających się o dotację.