Oto jak przedstawiają się nowe stawki: 10,42 zł za m3 dla gospodarstw domowych i 10,59 zł dla firm przemysłowych i pozostałych odbiorców. Ceny trudno porównać z innymi miastami, bo Gliwice przyjęły jedną wspólną opłatę za wodę i odprowadzanie nieczystości - czytamy w "Gazecie Wyborczej Katowice".

Powody podwyżki wyjaśnia w rozmowie z "Gazetą Wyborczą Katowice" Henryk Błażusiak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach: wzrost cen energii elektrycznej oraz przejęcie majątku, który powstał w trakcie realizacji inwestycji modernizacji gospodarki ściekowej w Gliwicach (wzrost kosztów amortyzacji i podatek od nieruchomości).