W ubiegłym tygodniu miasto przyjęło plan rozwoju i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2011. Plan zakłada podłączenie wszystkich mieszkańców miasta do miejskiej sieci wod-kan.

Przedsiębiorstwo planuje też inne inwestycje:
- budowę nowego laboratorium przy ul. Lipowej;
- placu kompostowo-magazynowego przy oczyszczalni w Henrykowie;
- modernizację stacji uzdatniania wody w Zaborowie.
Wysokość kredytu, jaki MPWiK chce zaciągnąć na te inwestycje wynosi ok. 3 730 000 zł.