Projekt gminy brał udział w konkursie obok największych miast w Polsce. Dzięki pieniądzom 80% gminy zostanie skanalizowane a 4 tys. mieszkańców zostanie podłączonych do sieci. Ponadto gmina z powodzeniem wystąpiła o środki unijne z RPO na projekt uzupełniający, który obejmie miejscowość Rukosin oraz części miejscowości Miłobądz, Zajączkowo, Malenin, Mieścin, Szpęgawa, Stanisławie oraz Tczewskie Łąki. Rozpoczęcie prac ma nastąpić jeszcze w br.