Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy warunków pracy i optymalizacji procesu produkcyjnego. Ponadto ze względu na nową oczyszczalnię znacznie poprawi się stan środowiska naturalnego w Dębicy i w regionie.

Zastosowana w oczyszczalni technologia lepiej usuwa zanieczyszczenia niż dawne instalacje. Wody popłuczne i inne ścieki z linii technologicznej są poddawane chemicznemu procesowi neutralizacji. Osady, jakie powstają w wyniku tej obróbki są następnie odwadniane w ciśnieniowej prasie hydraulicznej. Dzięki temu procesowi woda w 80% zostaje zwrócona do obiegu technologicznego.

Zastosowane w Ocynkowni rozwiązanie jest jednym z nielicznych tego typu w kraju, gdzie wykorzystany jest częściowo zamknięty obieg wody w systemie produkcji.

Inwestycja, której wartość szacuje się na 2 mln zł została sfinansowana ze środków własnych Polimexu-Mostostal S.A.