W przetargu ogłoszonym przez warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybrano trzy firmy, mogące zrealizować zadanie.
Najtańszą jest oferta firmy Hydrobudowa-9, która zaproponowała kwotę blisko 64,4 mln EUR brutto (prawie 305 mln zł). Cena firmy Pol-Aqua to prawie 67,7 mln EUR (320 mln zł), a spółki Max Bögl - za 81,9 mln EUR (387 mln zł).

Praski odcinek kolektora będzie będzie się ciągnął od oczyszczalni ścieków do Wisły. Tzw. kolektor Burakowski u zbiegu ul. Marymonckiej i Zgrupowania AK Kampinos na lewym brzegu Wisły będzie mieć długość 2,5 km. Blisko 600 m kolektora będzie wydrążone na głębokości około 13 m pod dnem Wisły.

Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2010 r., a jaj realizacja jest częścią rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Czajka. Jeśli nie będzie gotowa na czas, Warszawa może stracić ćwierć mld EUR dotacji z UE.

Jednak już nie ma szans na to, by oczyszczalnia ścieków i kolektory były gotowe w tym terminie. Władze Warszawy chcą, by Komisja Europejska wyraziła zgodę na podzielenie inwestycji na dwa etapy. Nieoficjalne sygnały z KE mówią o tym, że takie rozwiązanie będzie możliwe.