Kwestia dotacji wyjaśni się w tym półroczu.
Zgodnie z projektem na obszarze działania Siedleckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zmodernizowana i rozbudowana ma być oczyszczalnia ścieków, przeprowadzony zostanie remont sieci kanalizacyjnej w śródmieściu, zbudowane będą kolektory zastępujące „Rów Strzała”.
Koszty inwestycji szacuje się ponad 120 mln zł, a 60% tej kwoty będą stanowić środki zewnętrzne.