Już za 3 lata dostęp do sieci kanalizacyjnej uzyska 3 tys. mieszkańców gminy. Dzięki unijnej dotacji zbudowana zostanie także ekologiczna oczyszczalnia ścieków.

Według unijnych norm, wszystkie gminy w Polsce muszą zostać skanalizowane do 2015 r.