Parę dni temu rozpoczęła się ich instalacja. Rury zostaną umieszczone w wydrążonych wcześniej tunelach, a w niedługim czasie za ich pomocą popłyną do nowej oczyszczalni ścieki, trafiające teraz na pola irygacyjne na Osobowicach.

Nowe rury będą prowadziły z przepompowni pod Odrą, a dalej do ul. Pilczyckiej, gdzie zostaną połączone z istniejącą magistralą prowadzącą do oczyszczalni na Janówku. Finalizację prac zaplanowano na luty 2011 r.

Układanie rur pod dnem rzeki potrwa cztery dni. Prace będą prowadzone w sposób ciągły, także w nocy. Wszystko dlatego, że przestrzeń pomiędzy rurą a ziemią będzie wypełniona szybko twardniejącą substancją - czytamy w dzienniku "Polska". Zatrzymanie prac wiązałoby się z niemożnością ich dalszego prowadzenia.

Układanie nowych rur stanowi kolejny etap rozbudowy sieci wrocławskiej kanalizacji. Za dwa lata oczyszczalnia ścieków na Janówku będzie dwukrotnie większa niż obecnie. Zwiększy się liczba bloków technologicznych, czyli potężnych basenów, w których oczyszczane są ścieki. Koszt rozbudowy zakładu wyniesie 336 mln zł.