Organizatorami konferencji był Katowicki Oddział PZITS, Śląska Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach, Polskie Zrzeszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Uroczystościom patronował Minister Infrastruktury oraz Wojewoda Śląski, a patronat medialny nad wydarzeniem objęło m.in. nasze wydawnictwo.
Program jubileuszu obejmował konferencję naukowo-techniczną pt. "Inżynieria Sanitarna w Budownictwie i Infrastrukturze", uroczystą sesję jubileuszową z wieczorem inżynierskim oraz wyjazd turystyczny szlakiem zabytków techniki Górnego Śląska.
Konferencję w dniu 5 czerwca rozpoczął od przywitania gości Prezes Zarządu Katowickiego Oddziału PZITS, Zbigniew Matuszyk, a następnie swoje wystąpienie miał przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury. Konferencję podzielono na cztery panele realizowane w ciągu dwóch dni. W zakresie pierwszego panelu - Wodociągi i Kanalizacja wygłoszono m.in. referaty na temat przepisów budowlanych w inżynierii sanitarnej, wytycznych branżowych dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji sieci wod.-kan., czy tworzyw sztucznych w instalacjach i infrastrukturze podziemnej. Podczas drugiego panelu pod hasłem Ochrona Środowiska Naturalnego zajmowano się zagadnieniami transportu i oczyszczania ścieków, nowościami technologicznymi w instalacjach oczyszczalni ścieków, innowacyjnymi rozwiązaniami dla środowiska, oddziaływaniem na środowisko w procesie inwestycyjnym oraz efektami ekologicznymi przebudowy oczyszczalni. Drugiego dnia konferencja odbywała się pod hasłami Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji oraz w sesji popołudniowej - Gazownictwa. Tego dnia omawiano m.in. kwestie ekologicznych źródeł ciepła, błędów w projektowaniu klimatyzacji, renowacji gazociągów metodą Compact Pipe. Każda z sesji kończyła się pytaniami do prelegentów, po których zwykle wywiązywała się dyskusja.
Sesja jubileuszowa odbyła się przedostatniego dnia uroczystości, kiedy miało miejsce wygłoszenie referatów na temat działalności PZITS oraz zarysu dziejów stolicy Górnego Śląska. Następnie wręczono odznaczenia wyróżnionym Członkom Katowickiego Oddziału PZITS oraz Członkom Wspierającym. Wieczorem natomiast zorganizowano wieczór inżynierski połączony z uroczystą kolacją, występem folklorystycznego zespołu rozrywkowego oraz zabawą taneczną przy muzyce zespołu regionalnego. Ostatni dzień przeznaczony był na zwiedzanie Niszkowca i Galerii Szyb "Wilson". W podziemiach Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu uczestnicy wyjazdu mogli obejrzeć występ Teatru Muzycznego z Gliwic przedstawiający spektakl pt. "Chodnik 05". Na zakończenie organizatorzy przewidzieli jeszcze zwiedzanie radiostacji w Gliwicach.