Tymczasem pierwsze rozruchy miały miejsce dopiero na początku br. Stąd jasno wynika, iż opóźnienie wynosi ponad pół roku, w związku z czym spółka Wodociągi Ustka zastanawia się nad skierowaniem sprawy do sądu. Prezes spółki uspokaja, że raczej będą dążyli do ugody argumentując, że przy tak dużej inwestycji nie da się uniknąć opóźnień.

Nowoczesna oczyszczalnia będzie zarazem bardzo ekologiczna. Po zakończeniu procesu oczyszczania ścieków nie pozostaną praktycznie żadne zbędne odpady. Ponadto, z powstałego w czasie oczyszczania biogazu będzie produkowana energia elektryczna (przeznaczana na zapotrzebowanie energetyczne oczyszczalni). Stałe odpady wyprodukowane w procesie oczyszczania będą mogły być wykorzystane jako naturalne nawozy.