Tegoroczna edycja targów została uznana za rekordową pod każdym niemal względem. Na wystawie zaprezentowało się ponad 2560 firm, odwiedziło ją ponad 120 000 zwiedzających (co stanowi odpowiednio 15% i 10% więcej niż w poprzedniej edycji). W celu zwiedzenia wystawy przybyło ponad 40 000 osób z zagranicy a reprezentowały one 163 kraje (o 18% więcej niż w roku 2005). Zatem goście zagraniczni stanowili aż 1/3 spośród wszystkich odwiedzających targi. Dodatkowo rangę targów podniosły wysokie rangą delegacje rządowe z całego świata. W tym roku wynajęta powierzchnia targowa była większa o 13% od tej w 2005 r. i wyniosła 192.000 m2. Takie wyniki świadczą o tym, że IFAT to największe i najważniejsze targi w sektorze wielowymiarowej ochrony środowiska.
W branży targi te są wielkim i ważnym wydarzeniem. Dają one możliwość zapoznania się w jednym miejscu z wszelkimi nowinkami technologicznymi oraz przedstawienia przez firmy własnych technologii i sprzętu na arenie międzynarodowej. Zarówno w opinii organizatorów, jak i uczestników te targi były najlepszymi z dotychczasowych, tak pod względem rekordów związanych z ilością gości i wystawców jak i w kwestii organizacyjnej. Z wyników ankiet, jakie przeprowadzili organizatorzy wynika, że 87% wystawców tegorocznych zamierza brać udział w kolejnej edycji IFAT. Aż 97% odwiedzających oceniło targi na poziomie dobrym i bardzo dobrym.
IFAT jest idealną platformą do prezentacji całego spektrum wiedzy i technologii z sektora wody, ścieków, unieszkodliwiania odpadów oraz całej gospodarki mającej na celu ochronę środowiska. Jest także doskonałą bazą pod kątem wymiany handlowej i kontaktów biznesowych w branży. I trudno szukać na świecie porównywalnego forum do spotkań międzynarodowych.
Równocześnie z targami odbywały się spotkania tematyczne, konferencje i seminaria, podczas których wykłady i dyskusje koncentrowały się na zużyciu energii i ich źródłach odnawialnych, biogazach, zmianach i zagrożeniach w środowisku naturalnym, nowoczesnych technologiach inżynieryjnych służących ochronie powietrza, wdrażaniu nowatorskich metod utylizacji odpadów. Nie zabrakło również referatów z zakresu rozwoju kanalizacji, inspekcji i rehabilitacji sieci, ochrony przeciwpowodziowej czy wpływu przemysłu na zmiany klimatyczne i radzenie sobie z nimi. Ponadto koncentrowano się również na zrównoważonym rozwoju, zmianach klimatycznych oraz zarządzaniu w sytuacjach klęsk żywiołowych. Jak widać z szerokiego spektrum przedstawionych zagadnień, skoncentrowano się na wszystkich najistotniejszych zagadnieniach, które w dobie globalizacji mają wpływ na życie naszej planety. Podkreślano, że najważniejsze dla naszego życia jest czyste powietrze i czysta woda i właśnie potwierdzenie na te teoretyczne wywody można było znaleźć w pawilonach wystawowych, gdzie prezentowano setki maszyn, urządzeń i technologii służących ochronie środowiska i podniesieniu jakości życia. Targi IFAT po raz kolejny okazały się niezawodną platformą wymiany doświadczeń i wiedzy dla przedstawicieli biznesu i nauki całego świata. Organizatorzy po zakończeniu targów podkreślali, że ich głównym celem było skoncentrowanie się na transferze "know-how" oraz rozszerzeniu i zintensyfikowaniu międzynarodowych kontaktów.
Jak w poprzednich edycjach tak i teraz nie zabrakło akcentów polskich na IFAT. Jedenaście firm z naszego kraju uczestniczyło w targach jako wystawcy, co również stanowi wyższą wartość niż w roku 2005, kiedy prezentowało się 8 firm z Polski. Ponadto wśród odwiedzających targi pojawiło się kilka tysięcy osób z naszego kraju.
Teraz pozostaje nam czekać na kolejną edycję targów, która odbędzie się za trzy lata, i wierzyć, że największym sukcesem tegorocznych imprez, poza wyznacznikami liczbowymi co do wystawców, zwiedzających czy sprzętów, będzie przełożenie zdobytych doświadczeń i poznanych technologii na zastosowanie ich w praktyce a co za tym idzie, widoczną poprawę środowiska naturalnego. Organizatorom IFAT\'u, którzy są i pozostaną niekwestionowanym liderem i wzorem do naśladowania w organizacji targów międzynarodowych, gratulujemy i życzymy sukcesów oraz pobicia kolejnych rekordów w 2011 r.