Miejscem tegorocznej edycji w dniach 11-12 marca był hotel "Orle Gniazdo" w Szczyrku. Uroczystego powitania gości i otwarcia konferencji dokonał prof. zw. dr hab. inż. Karol Kuś, a następnie Pani U. Olsińska przedstawiła referat, którego również był współautorem. W referacie omówione zostały rozwiązania projektowe i eksploatacyjne dla ograniczenia ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody w systemach dystrybucji. W dalszej części pierwszej sesji prelegenci przedstawiali m.in. zagadnienia obejmujące: stabilność biologiczną wody w przewodach z tworzyw sztucznych; efekty monitoringu w eksploatacji systemu wodociągowego; rolę modeli hydraulicznych w zarządzaniu systemami wodociągowymi, czy technologie do diagnostyki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W popołudniowej sesji kontynuowano wykłady, wśród których znalazły się rozprawy na temat: awaryjności sieci wodociągowej miasta Łodzi w latach 2004-2006; wpływu renowacji kanału na jego przepustowość na przykładzie wybranego burzowca; przepustowości przewodów kanalizacyjnych poddanych renowacji na przykładzie wybranych technologii; betonowych systemów kanalizacyjnych, czy energochłonności pompowni wodociągowych w aspekcie zrównoważonej polityki energetycznej Polski.
Sesje wykładowe były ponowione drugiego dnia, kiedy to specjaliści z branży wodociągów i kanalizacji oraz przedstawiciele świata naukowego wygłosili kilkanaście referatów. Wśród bogatej tematyki podejmowano m. in. kwestie: problemów projektowych i wykonawczych przyłączy domowych; badań symulacyjnych akumulacji ścieków w klasycznych zbiornikach jednokomorowych; kosztów budowy sieci podziemnych metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi, ultradźwiękowych mierników poziomu w zastosowaniu do pomiarów natężenia przepływu w kanałach otwartych za pomocą przelewów mierniczych.
Poza częścią wykładową i dyskusyjną konferencji w Szczyrku nie zabrakło również imprez towarzyszących. Na uwagę zasługuje wyjazd do Muzeum Browaru Żywiec, gdzie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią galicyjskiego zakładu piwowarskiego, który w ciągu półtora wieku przeistoczył się w jedno z najnowocześniejszych przedsiębiorstw tego typu na świecie. Po wycieczce organizatorzy zapewnili gościom biesiadę w żywieckiej karczmie, gdzie przy złotych napojach i dźwiękach góralskiej muzyki zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Wysoki poziom merytoryczny spotkania, jak i atrakcje towarzyszące co roku zapewniają organizatorom rzeszę zadowolonych uczestników.