Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 2008 r. dokonało wyboru trzech firm, które mogły wykazać się właściwym doświadczeniem i referencjami. Przedsiębiorstwa właśnie złożyły oferty. Najkorzystniejszą propozycję pod względem finansowym złożyła Hydrobudowa9 (64,4 mln euro brutto = ok. 305 mln zł. Kolejne korzystne oferty złożyły firmy: Pol-Aqua (67,7 mln euro = 320 mln zł) i spółka Max Bögl (81,9 mln euro = 387 mln zł).

Termin zrealizowania inwestycji zostanie wyznaczony do końca 2010 r. (termin narzucony przez Unię Europejską). Inwestycja stanowi część rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Czajka. Projekt został wsparty przez dotację unijną, której warunkiem jest terminowe ukończenie prac.

Odcinek praski będzie przebiegać od oczyszczalni ścieków do Wisły. Ponadto powstanie 2,5 km odcinek do tzw. kolektora Burakowskiego u zbiegu ul. Marymonckiej i Zgrupowania AK Kampinos na lewym brzegu Wisły. 600 m odcinek będzie wydrążony ok. 13 m pod dnem rzeki - ok. 100 m na północ od Mostu Północnego. W celu wytworzenia różnicy ciśnień przy lewym brzegu Wisły trzeba będzie zbudować syfon głęboki na 13 m, wraz z budynkiem wentylatorni, sterowni i dyspozytornia. Takie działania wymagają uzyskania decyzji środowiskowej. Będzie to trudne, gdyż kolektor przecina włączoną do obszaru Natura 2000 dolinę Wisły. Na chwilę obecną prowadzone są prace nad projektem budowlanym, a o pozwolenie na budowę MPWiK wystąpi za kilka miesięcy. W związku z tym kontrakt z wykonawcą zostanie podpisany na przełomie sierpnia i września.

Okazuje się, że na terminowe ukończenie prac szanse są nikłe. Wobec tego ratusz chce wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na podzielenie inwestycji na dwa etapy.