Konferencja została zorganizowana we współpracy Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", która jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego polskiej branży wodno-kanalizacyjnej i zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wod-kan, Polskiego Stowarzyszenia Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych skupiającego w swoich szeregach wiodących w Polsce producentów tworzywowych rur i kształtek rurowych oraz firmy Borealis - liczącego się w świecie producenta surowców do produkcji rur z PE i PP. Patronat nad imprezą objął Instytut Techniki Budowlanej i Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM.
Konferencja adresowana była głównie do branży wodno-kanalizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem firm projektowych i eksploatacyjnych.
Najskuteczniejszą drogą zapewnienia wysokiej jakości usług i wyrobów jest nieustanny proces wdrażania innowacji, który wymaga skorzystania z zasobów wiedzy oraz jej poszerzania. Widomo, że tempo zmian w technice i technologii sprawia, że tylko przedsiębiorstwo zdolne do nadążania z duchem czasu staje się przedsiębiorstwem konkurencyjnym i efektywnym.
Dlatego też celem konferencji było zapoznanie uczestników z właściwościami najnowszych materiałów polimerowych produkowanych z wykorzystaniem technologii Borstar oraz wykorzystaniem produkowanych z nich rur do budowy nowoczesnych rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych. Omawiano też kwestie przywracania sprawności technicznej starym rurociągom. Ponadto organizatorzy przyjęli za cel konferencji prezentację osiągnięć technicznych, wymianę doświadczeń, zapoznanie uczestników z metodami projektowania, budowy, normami oraz przepisami prawnymi z zakresu systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.
W trakcie konferencji można było wysłuchać kilkanaście referatów. Poruszano w nich tematykę doświadczeń eksploatacyjnych z użytkowania tworzywowych i betonowych systemów kanalizacyjnych oraz wpływu infiltracji wód podziemnych na ilość oczyszczonych ścieków. Szeroko omówiono kwestię tworzyw sztucznych w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zastosowania systemów rurowych z tworzyw sztucznych w sieciach podziemnych. Przedstawiono zalety sieci kanalizacji grawitacyjnej z tworzyw termoplastycznych z porównaniu z siecią z materiałów tradycyjnych. Porównywano aspekty ekonomiczne stosowania systemów z tworzyw sztucznych z systemami wykonanymi z materiałów tradycyjnych w kanalizacji grawitacyjnej. Skupiono się także na wykonywaniu prób szczelności rurociągów z tworzyw sztucznych oraz przedstawiono model kosztów pełnego cyklu życia magistral wodociągowych.
Konferencja okazała się nie tylko forum do prezentacji referatów, ale przede wszystkim okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz burzliwych dyskusji w gronie specjalistów z branży.
Aby urozmaicić spotkanie konferencyjne, organizatorzy zadbali również o rozrywkową część programu w postaci wieczornej biesiady przy grillu i bielskich przysmakach przy dźwiękach regionalnej, góralskiej kapeli.