Kwota wydatków kwalifikowanych dla całości projektu opiewa na \"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"85 804 200\"\" euro, z czego 65% jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności a środki własne MPWiK SA (wraz z kredytem EBOR) stanowią 25%, tj. 30 031 470 euro.

Środki potrzebne na realizację krakowskiego projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Płaszów II zostały przyznane na podstawie Memorandum Finansowego z dnia 28.12.2000 r. oraz Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 19.12.2005 r. Realizację inwestycji rozpoczęto 19 maja 2003 r. Po roku prac, w maju 2006 r., uruchomiono część mechaniczną nowej oczyszczalni a w październiku - część biologiczną.

Uroczystość dotycząca płaszowskiej oczyszczalni była połączona z wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę stacji termicznej utylizacji osadów przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz Prezesa Zarządu MPWiK SA w Krakowie Ryszarda Langera. Plac budowy i oczyszczalnia zostały poświęcone przez ks. infułata Jerzego Bryłę, duszpasterza Wodociągów Krakowskich. Zaproszeni goście mieli możliwość bliższego przyjrzenia się inwestycji podczas wycieczki po zmodernizowanej oczyszczalni. W związku z uroczystością zorganizowano na Małym Rynku w Krakowie wystawę, na której prezentowano projekty inwestycyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
Dzięki zakończonej inwestycji wszystkie ścieki z centralnych dzielnic Krakowa, gdzie zamieszkuje ponad pół miliona ludzi, poddawane są pełnemu mechaniczno-biologicznemu oczyszczaniu. Przepustowość istniejącej mechanicznej oczyszczalni ścieków została zwiększona ze 132 tys. m3/d do 656 m3/d, co jest niezbędne w przypadku dużych opadów deszczu.
Efektami ekonomicznymi nowej oczyszczalni ma być pięciokrotne zmniejszenie opłat za odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych lub nieoczyszczonych ścieków oraz umorzenie opłat podwyższonych na kwotę 200 mln zł odroczonych w związku z rozpoczęciem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. 6 września 2007 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. podpisało kontrakt, na podstawie którego wykonawca zaprojektuje i wykona Stację Utylizacji Osadów, która będzie zlokalizowana na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów II. Zakończenie inwestycji planuje się na październik 2010 r.

W dalszych zamierzeniach jest realizacja kolejnych zadań sprzyjających ochronie środowiska na terenie Krakowa: oprócz budowy stacji utylizacji osadów będzie budowany główny kolektor Dolnej Trasy Wisły oraz zostanie podjęta rekultywacja lagun osadowych.

Dzięki zakończonemu projektowi Kraków jest niekwestionowanym liderem w Polsce w zakresie skutecznego oczyszczania ścieków jak również najnowocześniejszej infrastruktury z tym związanej. W Krakowie ścieki są oczyszczane niemal w 100% a efekt ekologiczny będzie się utrzymywał przez kolejne kilkadziesiąt lat. Ponadto zapewniona została zgodność efektów oczyszczania z prawem polskim i unijnym, co jest wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z Konwencji Helsińskiej. W konsekwencji czystość wód Wisły jest sukcesywnie przywracana a, co za tym idzie, poprawia się jakość wód Bałtyku.