W wydarzeniu udział wzięli Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, przedstawiciele Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju panowie Thomas Maier, Thomas Bartos i Tadeusz Syryjczyk oraz Koordynator Projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pani Izabela Maciejewska.

W mieście uruchomiono pierwszy z pięciu reaktorów biologicznych, które będą stanowić podstawową część nowej oczyszczalni. Przez kolejnych kilka tygodni potrwa rozmnażanie mikroorganizmów, które oczyszczą ścieki produkowane przez mieszkańców Krakowa. Powstały osad czynny zostanie przeniesiony do kolejnego reaktora, gdzie usuwa się z nich związki węgla, fosforu i azotu. Następnie ścieki podlegają sklarowaniu w osadnikach wtórnych, osiągając parametry wymagane w prawie polskim i unijnym.

Kraków produkuje dziennie 160 tys. metrów sześciennych ścieków. Dzięki uruchomieniu reaktora biologicznego, w którym pracować będzie 150 ton bakterii, nieczystości oczyszczane będą w 97%. Wydajność oczyszczalni wynosi 320 tys. metrów sześciennych, czyli problemów z nieczystościami komunalnymi nie powinno być przez następnych 40 lat. Woda wpadająca do Wisły przez rzekę Drwinę będzie miała drugą klasę czystości.

Do tej pory Kraków znajdował się na niechlubnej liście tzw. "gorących punktów" ujętych w Konwencji Helsińskiej, jako jedno z miast najbardziej zanieczyszczających Bałtyk. Dlatego też Zakład Oczyszczania Ścieków w Krakowie otrzymał kategorię priorytetowego do modernizacji bądź rozbudowy. Obecna realizacja projektu płaszowskiego, poprzez kolejno: uruchomienie oczyszczania mechanicznego (9 maja 2006 r.) i rozpoczęcie procesu biologicznego oczyszczania ścieków, pozwoli w niedalekiej przyszłości rozpocząć starania o skreślenie historycznej stolicy Polski z wstydliwej listy trucicieli.