W ramach pomorskiej inwestycji zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków oraz rozbudowana będzie sieć wodno-kanalizacyjna. Realizacja projektu przyczyni się do znacznego zredukowania nieczystości wpływających do Morza Bałtyckiego. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Jastrzębiej Górze będą kierowane z wodami rzeki Czarna Wda do morza.

Zasadniczym powodem rozbudowy oczyszczalni jest to, że nie jest ona w stanie przyjmować już większej ilości ścieków i nie są już wydawane pozwolenia na kolejne przyłącza.
Działania inwestycyjne mają potrwać około trzech lat. Niecierpliwie oczekują na to inwestorzy, bo słynna już wśród turystów miejscowość coraz bardziej narzeka na ścisk.

Po zakończeniu modernizacji wydajność oczyszczalnie wzrośnie do 5172 m3 na dobę. Wybudowana zostanie kanalizacja: w Jastrzębiej Górze i Tupadłach, przy ulicach TPD, Puckiej, Zbożowej, Makowej, Chabrowej, Osmołowskiego, Wilków Morskich, Kisterów, Widok oraz części ulic Rozewskiej, i Borchardta; w Karwi natomiast przy ulicach Mokrej, Relaksowej, Turystycznej, Melioracyjnej, Wałowej, Lewińskiego, Kopernika, Nadbałtyckiej, Ekologicznej, Stokrotki, Konwalii, Jaskrów, Reprezentacyjnej, Północnej, Łubinowej, Irysowej, Nowej Ekologicznej, Kaczeńców, Srebrnej, Platynowej i ks. Lewińskiego.
Ponadto powstanie wodociąg przy: ul. Jantarowej w Jastrzębiej Górze oraz w Karwi przy ulicach Srebrnej, ks. Lewińskiego, Platynowej, Ekologicznej, Nowej Ekologicznej, Irysowej, Kaczeńców i Północnej.