Spośród dotychczas organizowanych targów tegoroczne okazały się wyjątkowe nie tylko dlatego, że były jubileuszowe - XV, ale również pod względem powierzchni przeznaczonej na prezentacje. W trakcie targów zaprezentowało się ponad 400 przedstawicieli branży.
Impreza zyskała poparcie i patronat Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Ministra Środowiska, co podkreśla jej znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki, jak również podwyższa prestiż wydarzenia.
Tematyka "WOD-KAN" 2007 obejmowała zagadnienia z zakresu: systemów i urządzeń służących uzdatnianiu wody; technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; oczyszczalni ścieków; urządzeń pomiarowych stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, techniki pomiarów, regulacji i analiz; mierników wody i ścieków; maszyn i urządzeń służących do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan; agregatów hydraulicznych, pomp, armatury; regeneracji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych; nowoczesnych technologii renowacji sieci wod-kan; rur, kształtek i studni do budowy sieci wod-kan; pojazdów specjalistycznych; sprzętu zabezpieczającego oraz ratowniczego; programów komputerowych dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą techniczną; projektowania, technologii i wyposażenia basenów kąpielowych; działalności szkoleniowej, wydawniczej i consultingowej.
W czasie targów odbywały się również konferencje i prezentacje, wśród których najważniejszym wydarzeniem była konferencja "ZDĄŻYĆ NA CZAS ? finansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce". Problematyka konferencji koncentrowała się głównie na zarządzaniu tworzoną inwestycją, radzeniu sobie z problemami prawnymi, organizacyjnymi i finansowymi, a także pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy unijnych, co razem ma sprzyjać propagowaniu ochrony środowiska. W trakcie prezentacji firmy przedstawiły nie tylko osprzęt i maszyny związane z wykonywaniem sieci wod-kan, ale również uprzędzenia wykorzystywane przy budowie dróg.
Jak zwykle, przy tego typu imprezach, dało się zauważyć pewne niedociągnięcia organizacyjne, jednak zapewne pozostanie to bez wpływu na przyszłoroczne targi, w których wielu wystawców już zapowiedziało swój udział. A jak wskazuje statystyka i ustawiczna tendencja wzrostowa, począwszy od 2003 r., przyszłoroczne targi zapewne zaoferują jeszcze więcej miejsca dla dotychczasowych i nowych wystawców.