Patronat honorowy nad imprezą objęła Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Spotkanie miało miejsce na Zamku w Pszczynie, a wśród jego uczestników znaleźli się przedstawiciele samorządów, uczelni, firm wodociągowych i wykonawcy robót remontowych. Konferencja otwarta została przez przedstawicieli górnośląskich wodociągów rano 5 października. Przez cały dzień trwały wykłady, które podzielono na 3 sesje o tematyce: "Działania podejmowane w celu zapewnienia wysokich standardów jakości wody dostarczanej odbiorcom", "Współczesne reguły racjonalnego zarządzania systemami wodnokanalizacyjnymi", "Prezentacja firm wykonujących wykładziny cementowe".

W ramach każdej z sesji wygłoszono kilka referatów lub prezentacji. Uczestnicy mogli się dowiedzieć m.in. jak wyglądała historia stosowania cementowania do renowacji rur, jak cementyzacja rur wpływa na jakość wody oraz jak wygląda sam proces technologiczny cementowania rurociągów i sposoby oceny sprawności ich funkcjonowania. Obok przedstawicieli wodociągów górnośląskich i warszawskich, wystąpili naukowcy z Politechniki Gliwickiej ( Karol Kuś, Izabela Zimoch, Zenon Szlęk), Politechniki Krakowskiej (Stanisław A. Rybicki, Stanisław M. Rybicki), Politechniki Warszawskiej (Marian Kwietniewski), Politechniki Wrocławskiej (Andrzej Kolonko) Uniwersytetu Śląskiego (Robert Skorek, Marzena Połowniak, Andrzej Kita, Franciszek Buhl, Andrzej Woźnica) oraz Uniwersytetu w Zagrzebiu (Zvonimir Vukelic). W ramach Sesji III zaprezentowały się wszystkie firmy spośród organizatorów konferencji. Część merytoryczną konferencji zwieńczyła dyskusja i wystąpienia gości.

Następnie uczestnicy wysłuchali koncertu okolicznościowego, na którym wystąpił Kwintet Śląskich Kameralistów. Po koncercie odbyła się uroczysta kolacja. Wśród atrakcji imprezy należy też wymienić zwiedzanie Zapory i Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach. Po czym nastąpiła prezentacja czyszczenie rurociągów oraz ich renowacji za pomocą "rękawów" oraz prezentacje technik cementacyjnych, które odbyły się ostatniego dnia konferencji, 6 października. Prezentacje te wykonały trzy firmy: Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., PPRiUS Sp. z o.o. Remkan, oraz Cleanpipe Polska Sp. z o.o. Pozostaje pogratulować organizatorom i życzyć kolejnych wielu owocnych lat pracy.