Różnorodna i wielowątkowa tematyka wykładów wygłoszonych m.in. przez profesorów Z. Heinricha, W. Sawiniaka, Z. Suligowskiego dotyczyła najważniejszych spraw techniczno-eksploatacyjnych, z którymi borykają się pracownicy stacji uzdatniania wody, operatorzy sieci czy kierownicy oczyszczalni. Wykłady na temat rozwiązań i trendów w gospodarce osadowej oraz uregulowań dotyczących kwestii odprowadzania wód deszczowych budziły żywe zainteresowanie, nierzadko dyskusje, a w niektórych przypadkach nawet burzliwe polemiki. Wśród firm prezentujących swe rozwiania nie można pominąć Sponsora Głównego - spółki Siemens, która zaprezentowała cały szereg rozwiązań automatycznych wspomagających zarządzanie i sterowanie procesami produkcji wody, kontroli przepływów w sieci czy nadzoru nad oczyszczaniem ścieków. Sponsorzy Panelowi przedstawili uczestnikom spotkania nowoczesne rozwiązania: firma SEEN Technologie - w technice uzdatniania wody, natomiast ITT Flygt - w technice pompowania ścieków. Partnerem sympozjum była firma Saint Gobain WIK, obchodząca w tym roku jubileusz 150-lecia istnienia. Omówione przez nią zalety rur z żeliwa sferoidalnego były tematem wielu rozmów o przewadze tego materiału nad dawniej spotykanym żeliwem szarym - co było widoczne podczas dyskusji prowadzonych przy prezentowanym eksponacie: rurze DN 1200 Saint Gobain WIK z wykładziną cementową.

Łącznie w sympozjum wzięło udział ponad 60 firm oferujących swe rozwiązania w wielu różnych dziedzinach: uzdatniania wody, kanalizacji, oczyszczania ścieków, automatyki i sterowania, zastosowania i eksploatacji pomp. Z pewnością w obliczu narastającego boomu w branży wodno-ściekowej, związanego z przyjmowaniem środków z funduszy unijnych, spotkanie stało się interesującym przeglądem nowoczesnych technologii i urządzeń. Uczestnikom sympozjum nie zabrakło także wrażeń z wycieczek technicznych - spacer trzystumetrowym tunelem na "Grubą Kaśkę" na środku Wisły czy zwiedzanie Starych Filtrów w Zakładzie Wodociągu Centralnego z pewnością dostarczyło wielu wrażeń i pozwoliło na refleksje na temat techniki sprzed ponad wieku. Warto bowiem przypomnieć, że Honorowy Gospodarz - warszawskie MPWiK - właśnie w tym roku obchodziło rocznicę 120-lecia swego istnienia. W trakcie sympozjum zostały przyznane (przez komisję konkursową w składzie: prof.. Z. Heidrich - przewodniczący, prof. W. Sawiniak, prof. M. Kwietniewski) dwie nagrodyKluczSukcesu: - za najlepszą inwestycję/modernizację w branży - nagrodę otrzymało GPW S.A. za rozwiązanie gospodarki osadowej na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, - na najlepszy produkt/technologię - statuetką wyróżniono firmę DOM DATA.

Czas spędzony na sympozjum był poświęcony nie tylko na dyskusje o kwestiach technicznych. Pozwolił o nich zapomnieć: występ kabaretu KOŃ POLSKI podczas wieczornej gali związanej z przyznaniem nagród KLUCZ SUKCESU, a kolejnego dnia - górale "spod samiuśkich Tater", którzy przyjechali przygotować "ceprów" do kolejnego sezonu narciarskiego (co widać na ostatnim zdjęciu fotoreportażu). Gospodarzowi, wszystkim uczestnikom, partnerom, sponsorom sympozjum serdecznie dziękujemy i wszystkich zapraszamy już za rok.