Konferencję otworzył przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego prof. dr hab. inż. Karol Kuś. We wprowadzającym wystąpieniu, profesor Kuś mówił o sytuacji na rynku wodno-kanalizacyjnym w Polsce, stopniu korzystania z nowych technologii i możliwościach, jakie daje nam uczestnictwo w Unii Europejskiej. W przybliżeniu przedstawił problematykę wykładów, które weszły w skład konferencji i wspomniał o nowościach technologicznych, z których kilka prezentowanych było w trakcie spotkania. Wystąpienia specjalistów inżynierii wodno-ściekowej dotyczyły technik renowacji i instalacji wodociągów, nowych systemów i produktów związanych z dystrybucją wody oraz zagadnień ekonomicznych i inwestycyjnych w świetle obowiązującego prawa. Autorzy wykładów omówili m.in. doświadczenia związane z wdrażaniem systemu GIS (Geographical Information System) do obsługi przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Jest to system komputerowej ewidencji obiektów - uzbrojenia i armatury - umożliwiający sprawną organizację pracy w firmie.
Obok wykładów naukowych odbyły się wystąpienia przedstawicieli firm produkujących sprzęt, rury, materiały i nowinki techniczne stosowane w branży wodno-kanalizacyjnej. Część z nich można było obejrzeć na towarzyszącej konferencji wystawie. Poza wysokim poziomem naukowym części merytorycznej, uczestnicy konferencji z pewnością zapamiętają udane imprezy towarzyszące, których punktem kulminacyjnym był kulig oraz późniejsza biesiada. Jak co roku, organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Kulig odbył się w prawdziwie zimowych warunkach, co, jak wiadomo, stanowi prawdziwą uciechę dla "ceprów". Ci, którzy mimo wszystko zmarzli, mogli rozgrzać się popijając lokalny trunek zwany "dżingielówką". Było warto, bo na wytrwałych czekała górska gospoda, w której, przy dźwiękach góralskiej muzyki, zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Tak udane atrakcje i miła atmosfera obok wysokiego poziomu naukowego tej imprezy sprawiają, że goście chętnie zjeżdżają na coroczne spotkanie oraz wyjeżdżają z niego zadowoleni. Tym samym, organizatorom należy pogratulować doskonale przygotowanej konferencji.