W realizację tej inwestycji zaangażowanych było kilka firm, w tym: dostawca rur PE dla całości inwestycji - KWH Pipe Poland, generalny wykonawca części pierwszej Hydrobudowa 6 SA oraz generalny wykonawca części drugiej Hydrobudowa 9 - Poznań. Część tej skomplikowanej inwestycji była prowadzona metodą wykopu otwartego, a całość trasy pod ul. Czerniakowską i przejście pod ulicą Augustówka, wykonano metodą mikrotunelingu. Inwestor - miasto Warszawa - zdecydował się na wybór tej technologii, aby ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców stolicy do absolutnego minimum. Ul. Czerniakowska jest jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. Dzięki przyjętej metodzie prac nie trzeba było wyłączać całości ulicy z ruchu samochodowego. Jedynymi uciążliwościami, wynikającymi z konieczności wykonania kilku komór technologicznych, było zajęcie jednego z trzech pasów na krótkich odcinkach.
Ogółem "Budowa Kolektorów dla Oczyszczalni ścieków Południe w Warszawie" kosztowała ok. 23 mln Euro. Prace trwały od maja 2004 r. do września 2005 r. Realizacja projektu była finansowana w 62 proc. ze środków Unii Europejskiej - środków ISPA i Funduszu Spójności - oraz ze środków miasta, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i częściowo kredytowana z EBI. W listopadowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm współpracujących przy realizacji inwestycji. W swoich wystąpieniach, wszystkie osoby zaangażowane w projekt przyznały, że mimo różnych napotkanych trudności, budowa kolektorów była niezwykłym na polską skalę projektem, którego realizację w tak krótkim czasie można śmiało uznać za sukces. Maksymalna wydajność oczyszczalni Południe wynosi 112 tys. m3 ścieków na dobę. Obecnie trafia tam około 70 tys. m3. Oczyszczalnia obsługuje ponad 400 tys. mieszkańców. Statystyczny mieszkaniec Warszawy "produkuje" około 120 l ścieków na dobę. Szczegółowy opis przebiegu projektu "Budowa Kolektorów dla Oczyszczalni Ścieków Południe" publikowaliśmy na łamach IB w numerze [11] 2/2005 na stronie 48.