Uroczystego otwarcia dokonał szef Siemensa Klaus Kleinfeld oraz Bawaryjski Minister Środowiska Werner Schnappauf, który zaakcentował fakt, iż wszystkie dziedziny inżynierii środowiska stanęły przed wyzwaniami i możliwościami jakie niesie za sobą proces globalizacji. Czysta woda jest jednym z najważniejszych warunków wysokiej jakości życia, ekonomicznego rozwoju i jego perspektyw. Targi IFAT prezentują szeroki wybór technicznych rozwiązań i usług dla miast, regionów i przemysłu obecnego i jutrzejszego - podkreślił Klaus Kleinfeld.
Przodująca impreza w branży, definiuje sektor wodny jako rynek z wzrastającą chłonnością na innowacyjne technologie. Szczególnym wyzwaniem dla polityki i rynku tej branży są megamiasta w których żyje około 3 miliardów ludzi, co stanowi połowę światowej populacji. W dużych aglomeracjach wysoka konsumpcja wody i energii wymaga istotnych innowacyjnych rozwiązań z dziedziny oczyszczanie i odzyskiwania dóbr niezbędnych w codziennym życiu. Targi IFAT stały się miejscem konfrontacji dostawców systemów renowacji, produktów do konserwacji i napraw oraz inspekcji systemów wodno-kanalizacyjnych. Mimo, iż kanalizacja biegnie pod powierzchnią miast i nie jest widoczna dla oka, to jest nieodzownym elementem technicznej infrastruktury miejskiej. Jej utrzymanie i konserwacja jest niezbędna i kosztowna. Dodatkowo w tym samym czasie instalowane są nowe systemy sanitarne jako kolejne odgałęzienia rurociągów. Różnią się one od starych, są mniejsze w skali, lepiej przystosowujące się, bardziej inteligentne. Zwiedzający targi mieli okazję zagłębić się w starym i nowy podziemnym świecie systemów kanalizacyjnych. W jednym miejscu skoncentrowany został szeroki zakres informacji i grono fachowych partnerów. 2/3 wszystkich inwestycji w dziedzinie odprowadzania ścieków skierowane jest na kanalizację - około 4 miliardów euro w samych tylko Niemczech. Nie są to oczywiście nakłady wystarczające, gdyż z prawie 500000km długości rurociągów kanalizacyjnych w Niemczech 17% wymaga renowacji i naprawy szacowanej na 45 mld euro. Problem ten dotyczy wszystkich uprzemysłowionych krajów, które wplątane są w podziemną batalię, mającą na celu ożywienie infrastrukturalnej spuścizny XIX wieku. Miliony kilometrów rur tyka niczym bomba zegarowa, wymagając renowacji.
Organizatorzy kładą nacisk na dużą różnorodność przedstawianych tematów oraz międzynarodowy charakter targów. Coraz więcej wystawców i zwiedzających czyni użytek z targów IFAT, jako platformy dla swej aktywności biznesowej. Jednym z wiodących problemów była sytuacja ekologiczna nowych krajów członkowskich z Europy Wschodniej i Środkowej. Rok 2005 jest dla gospodarki wodnej i odpadami rokiem wyzwań wobec zadań, jakie stoją przed nowymi krajami członkowskimi UE, w szczególności odnośnie realizacji wytycznych UE w zakresie ochrony środowiska. Nowoczesne technologie ochrony oraz wiedza i doświadczenie są niezbędne do budowy dobrze funkcjonującej gospodarki zasobami naturalnymi. Przyjechało wiele delegacji z nowych krajów członkowskich Unii, również z Polski. Podczas spotkania Gateway to New Europe podjęto tematy handlu zagranicznego, finansowania i promocji handlu między Wchodem a Zachodem. Miło nam poinformować, iż wśród wystawców mogliśmy znaleźć osiem polskich firm a wśród nich dobrze znaną naszym czytelnikom KWH Pipe Poland. IFAT to chyba jedne z najlepiej zorganizowanych targów branżowych w tej tematyce na świecie. Może formuła trzyletnia to jeden z sekretów tego sukcesu. Gratulujemy i życzymy równie udanej, kolejnej edycji w maju 2008 roku.