Celem Stowarzyszenia jest również stworzenie marketingowej platformy w celu promocji stosowania rurociągów z polietylenu. Temu służą organizowane na całym świecie techniczne sympozja. Tym razem padło na Ciechocinek. Z dużym entuzjazmem podeszliśmy do propozycji stworzenia wydania specjalnego Inżynierii Bezwykopowej, które w całości miało być poświęcone tematyce polietylenu wysokiej jakości. Objęliśmy patronat medialny nad konferencją pt. "Niezawodne systemy wodociągowe i kanalizacyjne z polietylenów nowej generacji". Podczas imprezy pokazano rozwój technologii polietylenu w Polsce i na świecie. Wskazano również kryteria doboru i technologie budowy rurociągów polietylenowych. Bardzo interesujące były referaty obrazujące zastosowanie polietylenu w renowacjach na przykładzie metody Compact Pipe. Omówiono projekty wykorzystujące wielkośrednicowe rurociągi polietylenowe, jak również zastosowanie rur z HDPE do transportu materiałów stałych. W kolejnym referacie porównano rury spełniające wymagania PE100+ do rurociągów z innych materiałów. Mogliśmy się również dowiedzieć więcej o wspólnych wysiłkach stowarzyszenia PE100+ oraz Izby Gospodarczej Wodocišgi Polskie na rzecz stworzenia wytycznych i standardów branżowych. Wszystkie te informacje zostały zawarte we wspomnianym wydaniu specjalnym Inżynierii Bezwykopowej, które juz trafiło w Państwa ręce. Wersja elektroniczna artykułów dostępna jest ponadto na naszej stronie internetowej.