Zaproszone zostały firmy , które prezentowały swoje wyroby oraz usługi. Na spotkaniu przedstawiciel firmy BS Sp. z o.o. ze Stargardu omówił zagadnienie dotyczące prefabrykatów betonowych do kanalizacji w świetle przepisów Unii Europejskiej. Zostały zaprezentowane prefabrykaty kanalizacyjne wykonane z wysokiej jakości, szczelnego, mrozoodpornego betonu klasy nie niższej niż B - 45. Kolejny temat "Georadar jako narzędzie do lokalizowania instalacji podziemnych oraz tworzenia map" zaprezentował przedstawiciel firmy Sejs Com s.c. z Krakowa.
Podkreślił możliwości wykorzystania urządzenia do szybkiego tworzenia map infrastruktury podziemnej, lokalizacji istniejących i planowania nowych instalacji, klasyfikacji warstw gruntu, analizy stanu dróg, torowisk, mostów, tuneli, a także jako wsparcie dla wierceń horyzontalnych. Uczestnicy spotkania mogli przyjrzeć się pracy georadaru podczas praktycznego pokazu , na którym lokalizowano uzbrojenie podziemne na terenie siedziby PWiK.
Bardzo duże zaciekawienie wzbudziła atrakcyjna prezentacja najnowszego urządzenia firmy IBAK - prowadzona przez przedstawiciela firmy ELSE Technical and Research Service CO., LTD z Gdańska.Zaprezentowano optoskaner PANORAMO wraz z jego szerokimi możliwościami
diagnostyki sieci kanalizacyjnej. Na żywo pokazano również możliwości kamery LISY do monitoringu przykanalików , ryniem deszczowych, rur spustowych. Pokaz zakończyli przedstawiciele gospodarzy, prezentując wymianę sieci kanalizacyjnej metodą berstliningu statycznego przy użyciu rur kamionkowych typu Inliner firmy Keramo Steinzeug N.V.
Zaprezentowano urządzenie Grundoburst 800G wraz ze zgłoszoną do opatentowania przystawką umożliwiającą zastosowanie modułowych rur kamionkowych przy bezwykopowych wymianach sieci kanalizacyjnych. Kolejne spotkanie planowane jest na jesień tego roku.