Zarząd HOBAS System Polska sp. z o.o. przyjął za cel imprezy przede wszystkim złożenie podziękowań wszystkim, którzy biorą aktywny udział w tworzeniu, sprawnym działaniu i rozwoju firmy, a jubileusz stał się doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, doświadczeń oraz do przedstawienia aktualnej sytuacji firmy i jej zamierzeń.
Po części oficjalnej i przemówieniach goście raczyli się tortem i śląskimi specjałami przy dźwiękach muzyki klasycznej. Na spotkaniu dla prasy zaprezentowano m.in. etapy rozwoju firmy w Polsce, aktualne zmiany związane z rozbudową fabryki i wdrażaniem informatycznego systemu zarządzania SAP oraz rozpoczęte działania zmierzające do wprowadzenia na rynek w przyszłym roku produktów powyżej 2900 mm. Dyrektor generalny firmy, Lech Skomorowski zapowiedział planowane powiększenie średnicy rur produkowanych w Polsce do 3500 mm oraz podwojenie mocy produkcyjnych. Systemy Rurowe z CC-GRP (tłoczone odśrodkowo tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) są obecnie produkowane w 16 miejscach na całym świecie. Światowa sieć HOBAS® obejmuje 35 zakładów produkcyjnych i sieci sprzedaży w Europie oraz w Ameryce, jak również spółki joint venture i licencjobiorców na całym świecie.

Firma HOBAS Polska sp. z o.o. powstała w roku 1996 jako dystrybutor rur, kształtek i studzienek dla sieci wodociągów i kanalizacji. W 1999 r. w Zakrzewie uruchomiony został zakład produkcyjny kształtek i studzienek, natomiast w roku 2002 poświęcono kamień węgielny pod budowę fabryki w Dąbrowie Górniczej, a pierwsze rury wyprodukowano tam w niecały rok później.
Należy wspomnieć, że w zakresie działalności firmy znajduje się również wykonywanie Systemów Rurowych HOBAS CC-GRP dla instalacji odwodnień mostowych. Wyróżnia je szczególnie wysoka sztywność osiowa, niewielki współczynnik rozszerzalności cieplnej, mała waga, wysoka obciążalność statyczna oraz wysoka odporność na promieniowanie UV i dlatego często stosuje się je w instalacjach nadziemnych odwodnień autostradowych i mostowych. Zakład polski swoje produkty sprzedaje również w Estonii, Łotwie, Kaliningradzie oraz na Litwie i Białorusi. Wśród dostarczanego przez firmę asortymentu rur, studni i kształtek, blisko 40% stanowią produkty do technologii bezwykopowych.
Nasza redakcja składa gratulacje Zarządowi Firmy HOBAS System Polska sp. z o.o. oraz jej pracownikom życząc dalszego rozwoju firmy i wielu sukcesów w podejmowanych w przyszłości wyzwaniach.