Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest kontynuacją działań prowadzących do rozwiązania problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wsparcie gminy dla mieszkańców zainteresowanych inwestycjami proekologicznymi jest znaczne - wynosi 90% kosztów zakupu i montażu oczyszczalni.
Wobec tego dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Na razie złożono 80 wniosków o udzielenie dofinansowania.